WerkgeversServicepunt Werkplein Twente
Uw arbeidsmarktregio:

Steun nodig tijdens de coronacrisis?

WerkgeversServicepunt Werkplein Twente (WSP) adviseert u over steunmaatregelen die de overheid aan werkgevers biedt tijdens de coronacrisis. Let op, het kabinet heeft besloten per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen te stoppen.

Per 1 oktober stopt de overheid met de generieke steunmaatregelen die veel werkgevers door de coronacrisis hebben geholpen. NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen zullen vanaf die datum niet worden verlengd. Onze WSP-adviseurs geven u graag meer informatie over de veranderingen en de maatregelen die mogelijk op u van toepassing blijven.

Coronamaatregelen die stoppen per 1 oktober 2021

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  De NOW-regeling is er voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel omzetverlies hebben (minimaal 20%). Zij kunnen via het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)
  Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet een financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
  De TVL is het vervolg op TOGS en is er voor ondernemingen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. MKB-ers in bijvoorbeeld de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Heeft uw bedrijf steun nodig? Maak een afspraak voor een adviesgesprek, zodat WerkgeversServicepunt Werkplein Twente (WSP) u verder kan helpen met de meest actuele informatie.

Op de site van Rijksoverheid kunt u zelf informatie nalezen. In onderstaande tabel treft u een overzicht.

Actuele informatie rondom steunmaatregelen

WSP geeft informatie over de veranderingen en de maatregelen die mogelijk op u van toepassing blijven.

Vraag nu advies aan
 • NOW
 • Tozo 2
 • TVL